Terazi Tamir ve Ayarlarını Kimler Yapabilir.?

Tartı aletlerinin tamir ve ayar işlemleri 27/12/2015 tarihli ve 29575 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık tarafından belgelendirilen...

Muayene edilmeyen teraziler için ne gibi yaptırım uygulanır?

Tartı ölçüm aletleri muayane işlemlerini yaptırmayan işletmeler için; T.C 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c bendinde belirtilen; Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, 1.674,00 TL (BinAltıYüzYetmişDört) idarî para cezası...

Periyodik Muayene Ne Zaman Yapılır.?

Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Muayene süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı...