Tartı ölçüm aletleri muayane işlemlerini yaptırmayan işletmeler için; T.C 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c bendinde belirtilen; Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye,

1.674,00 TL (BinAltıYüzYetmişDört) idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.