Tartı aletlerinin tamir ve ayar işlemleri 27/12/2015 tarihli ve 29575 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık tarafından belgelendirilen işyerlerinde, yine aynı Yönetmeliğe göre aynı işyeri için belgelendirilen yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir